Logo Cung Cấp
Công tác thông tin đối ngoại đã thể hiện được sự chủ động, tích cực

Công tác thông tin đối ngoại đã thể hiện được sự chủ động, tích cực

1 năm trước dangcongsan.vn

Thời gian tới, cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua các sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước; tuyên truyền những chủ trương, quan điểm đúng đắn, phù hợp, những thành tựa của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, những sáng kiến, đóng góp của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì cuộc họp.

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã tổ chức Kỳ họp thứ VII, Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì cuộc họp.

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Các nước lớn điều chỉnh chính sách, đẩy mạnh cạnh tranh chiến lược nhất là tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm tạo vị thế, định hình trật tự mới. Cục diện thế giới đa cực, đa trung tâm ngày càng được định hình rõ nét hơn. Chủ nghĩa bảo hộ chủ nghĩa dân tộc, dân túy, thực dụng, chủ nghĩa đơn phương, cường quyền gia tăng...

Năm 2019 được xác định là năm “bứt phá”, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2021- 2026. Tình hình chính trị - xã hội trong nước ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; vị thế, uy tín và hình ảnh quốc tế của Việt Nam được nâng cao. Việc Việt Nam được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều sự kiện chính trị mang tầm cỡ quốc tế và khu vực, như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2019, Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019, Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 (ASEANAPOL 39); hoàn thành việc đàm phán ký kết các hiệp định CPTPP, EVFTA và EVIPA, trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020,... đã thể hiện sự tin tưởng cao của bạn bè quốc tế.

Trong những thành công chung đó, có đóng góp quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, của Ban Chỉ đạo, các cơ quan thành viên và các lực lượng làm thông tin đối ngoại.

Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực phản động, thù địch tăng cường lợi dụng những sơ hở trong quản lý, điều hành đất nước; lợi dụng những vụ việc được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm để tuyên truyền sai lệch, bóp méo sự thật, làm cho một bộ phận cộng đồng và bà con kiều bào Việt Nam ở nước ngoài hiểu chưa đúng về tình hình Việt Nam.

Thực hiện chức năng là cơ quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị thành viên đã phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, hương dẫn và đôn đốc các đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTG, ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, Quyết định số 1468/QĐ/TTG, ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020, . . .

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2019, kịp thời hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại cho hệ thống các cơ quan Đảng, chính quyền, cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí, truyền thông tạo ra sự đồng bộ, toàn diện trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trong và ngoài nước, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan tham mưu chỉ đạo đến các cơ quan thực hiện trực tiếp.

Đặc biệt là, cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo và các cơ quan thành viên phát huy hiệu quả cao, thể hiện rõ nét qua chất lượng báo cáo tham mưu, định hướng thông tin về các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng diễn ra trên đất nước,... đã tạo được sự thống nhất trong dư luận, sự đồng thuận trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả trong việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước; thông tin về lập trường, quan điểm của ta trong các vấn đề quốc tế; thông tin các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, các thành tựu đối ngoại quan trọng, các hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chỉ đạo, định hướng chủ động tranh thủ thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua các sự kiện chính trị - đối ngoại lớn như: Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai (2/2019), Đại lễ Phật đản Vesak (5/2019), trúng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (6/2019); đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020; tổ chức thành công sự kiện du lịch lớn nhất khu vực (Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019) tại Quảng Ninh... ; phối hợp tổ chức các lễ hội văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, tích cực tiếp nhận tinh hóa văn hóa các nước..., góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, ẩm thực Việt Nam, tăng cường thu hút du lịch, đầu tư.

Đặc biệt năm 2019, công tác thông tin đối ngoại đã thể hiện được sự chủ động, tích cực, vai trò trách nhiệm của Việt Nam trong các quan hệ, diễn đàn đa phương, sự tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả của Việt Nam trong ASEAN, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, . . .

Ban Chỉ đạo đã phối hợp, chỉ đạo và triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc năm 2019 với hình thức sáng tạo, đa dạng, nội dung phong phú, góp phần đấu tranh, tạo mặt trận dư luận cũng như đồng thuận cao trong xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái về tình hình Việt Nam, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế... Nắm và dự báo các tình huống có thể bị lợi dụng, xuyên tạc, từ đó tham mưu chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động cung cấp các lập luận, lí lẽ đấu tranh phản bác thuyết phục, khoa học; tăng cường cung cấp thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, tuyên truyền, khẳng định những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền con người, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế về tôn giáo...; tham mưu chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xuyên tạc, sai lệch về Việt Nam; phát huy tối đa tiếng nói khách quan của phóng viên, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cũng như vai trò của cộng đồng người Việt ở nước ngoài nhằm xây dựng kênh thông tin đa chiều, có tính thuyết phục cao, góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

Điểm nổi bật là, năm 2019 tăng cường công tác theo dõi, tổng hợp ý kiến đánh giá, nhận định của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, giới học giả, chuyên gia, báo chí nước ngoài về Việt Nam, nhất là đối với các vấn đề, sự kiện quan trọng, đột xuất, nhạy cảm. Từ đó, tham mưu với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo triển khai các giải pháp, đối sách ứng xử phù hợp, kết hợp thông tin tuyên truyền với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các hành vi lợi dụng xuyên tạc về các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa của đất nước….

Năm 2020 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt là Mỹ - Trung Quốc tác động đến an ninh và lợi ích của Việt Nam. Tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, Các ngu cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng phức tạp hơn, chủ nghĩa khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Ở trong nước, các âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi; tình hình an ninh xã hội, nhất là liên quan đến tôn giáo, phát triển đạo trái pháp luật, khiếu kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Năm 2020, diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng, trong đó có việc Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đắc biệt là việc tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận tại phiên họp

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại yêu cầu, các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị thống nhất nhận thức và thực hiện có hiệu quả những công tác trọng tâm:

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại, trong đó trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới Quyết định số 368/QĐ-TTG, ngày 28/2/2013, của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Chỉ đạo, định hướng các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch, hướng dẫn thông tin đối ngoại đã được phê duyệt, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở trong nước về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại..

Đặc biệt là, sau 8 năm triển khai Kết luận 16 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, các ban, bộ, ngành, địa phương cần chủ động thực hiện công tác đánh giá, tổng kết thực tiễn triển khai của ngành, lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng kết, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư những phương hướng chiến lược, giải pháp triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong công tác định hướng dư luận, chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền, thông tín đối ngoại, nhất là về các vấn để phức tạp, nhạy cảm, các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới, các quyền và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình trong nước, quốc tế để tham mưu các phương án, kịch bản định hướng thông tin tuyên truyền, bảo đảm thế chủ động thông tin và xử lý hiệu quả khi có vụ việc phức tạp xảy ra; đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua các sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước; tuyên truyền những chủ trương, quan điểm đúng đắn, phù hợp, những thành tựa của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, những sáng kiến, đóng góp của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương; tuyên truyền, thông tin đối ngoại về các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và bảo hộ công dân; đưa tin, tuyên truyền các sự kiện quốc tế kịp thời, khách quan, đứng định hướng, phù hợp với lợi ích quốc gia.

Phối hợp, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chính trị, đối nội, đối ngoại lớn, quan trọng của đất nước như, các lễ kỷ niệm lớn, đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Đồng thời, tăng cường các tuyến bài chuyên sâu, phân tích bằng các thứ tiếng nước ngoài, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia của Việt Nam; quan tâm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa, lịch sử Việt Nam đến với nhân dân thế giới, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài; tăng cường hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, văn hóa, thông tin, báo chí Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường tranh thủ phóng viên nước ngoài đưa tin, viết bài, làm phóng sự về Việt Nam; đẩy mạnh cung cấp thông tin, quảng bá Việt Nam ra thế giới trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới để tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại. Tiếp tục phối hợp triển khai tốt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tới năm 2020”...

Tiếp tục triển khai Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019, thiết thực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân, các đơn vị làm công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên các cấp, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương và quần chúng nhân dân .

Minh Anh