Logo Cung Cấp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình, tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình, tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

1 năm trước nhandan.com.vn

Ngày 19-12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) đã gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình, tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu điển hình, tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019.

Đoàn có gần 100 đồng chí đại diện cho 700 đại biểu điển hình tiên tiến về Thủ đô Hà Nội tham dự Chương trình gặp mặt, giao lưu và Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng.

Nói chuyện với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sáng kiến của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã có nhiều hình thức kỷ niệm phong phú thiết thực về các ngày kỷ niệm này, nhất là trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh học tập những tấm gương sáng, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, của nhân dân và quân đội anh hùng để xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Đồng chí nêu rõ, hôm nay lại là một ngày rất đặc biệt, cách đây tròn 73 năm, Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hiệu triệu toàn thể dân tộc với quyết tâm “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, thể hiện tinh thần bất khuất và khát vọng hòa bình, đồng thời thể hiện quan điểm chiến tranh nhân dân và niềm tin tất thắng đối với cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội, sự phát triển toàn diện và những kết quả đáng ghi nhận của Ngày hội quốc phòng toàn dân 30 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc ta là dựng nước luôn đi đôi và gắn liền với giữ nước. Suốt bao đời, dân tộc ta luôn phải đương đầu và đã chiến thắng những đội quân xâm lược hiếu chiến nhất thế giới. Từ một dân tộc không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay chúng ta đã xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn; chưa bao giờ đất nước ta có được vị thế, cơ đồ như ngày nay. Đó là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố; chúng ta là những người đấu tranh cho chính nghĩa để bảo vệ chính mình; chúng ta có đường lối lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ rất đúng đắn; có sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được kết tinh trên nền tảng quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Mỗi người dân Việt Nam là một chiến sĩ, tạo nên với sức mạnh của toàn dân cùng đánh giặc mà quân đội là lực lượng nòng cốt đi đầu. Không chỉ chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc, chúng ta còn làm tốt nghĩa vụ quốc tế.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong rằng, kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, tất cả các hoạt động cần làm sâu sắc bài học về đường lối chiến tranh cách mạng, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của chúng ta. Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, nhưng khó khăn thách thức và nguy cơ cũng không nhỏ, nhất là nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nguy cơ bất ổn trên biển và khu vực,… Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải không ngừng củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng LLVTND ngày càng vững mạnh. Các cấp, các ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng tiềm lực, thế trận của nền quốc phòng toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên chăm lo xây dựng LLVTND vững mạnh làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh,… Phải xử lý tỉnh táo, khôn khéo, có trình độ các vấn đề nảy sinh trong khu vực. Quân đội phải gương mẫu đi đầu; không thể để diễn ra suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chúng ta tự hào về đất nước, về Đảng, về nhân dân, về quân đội anh hùng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết một lòng. Đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân hãy luôn phát huy cao độ bản chất cách mạng, phẩm chất cao đẹp “bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất cao, đi đầu trên tất cả các lĩnh vực, gắn bó mật thiết với nhân dân anh hùng; phối hợp tốt với lực lượng công an, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Có như thế mới xây dựng đất nước không ngừng phát triển trường tồn, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đối với các điển hình, tiên tiến, các đồng chí cần ghi nhớ lời Bác Hồ dạy “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, ra sức học tập, tiến bộ và hoàn thiện hơn để nhiều người học tập noi theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu điển hình, tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc các đại biểu hãy chuyển tinh thần kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân vào tất cả cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, toàn dân, tạo khí thế mới trong giai đoàn cách mạng mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội giao phó.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Cường và các đại biểu điển hình tiên tiến đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng những kết quả nổi bật trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh mười năm qua.

Đại biểu điển hình, tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh báo cáo thành tích của đơn vị và cá nhân với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

BẮC VĂN - Ảnh: ĐĂNG KHOA