Logo Cung Cấp
Gánh nặng kép về dinh dưỡng ở trẻ em

Gánh nặng kép về dinh dưỡng ở trẻ em

1 năm trước vnews.gov.vn

Suy dinh dưỡng thể thấp còi tại các vùng sâu vùng xa nhưng tỷ lệ béo phì lại đang tăng nhanh không chỉ ở các đô thị lớn mà còn tại các vùng nông thôn. Đây là gánh nặng kép mà Việt Nam đang phải đối mặt.