Logo Cung Cấp
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

1 năm trước quochoitv.vn

Ngày 19-12, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Quốc hội tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư – lưu trữ dành cho công chức, viên chức, người lao động đảm nhận công tác này nhằm thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về công tác văn thư – lưu trữ.