Logo Cung Cấp
Tiếp tục 'hành dân' hay cán bộ làm công tác tiếp dân có vấn đề?

Tiếp tục 'hành dân' hay cán bộ làm công tác tiếp dân có vấn đề?

1 năm trước thanhtra.com.vn

Trong bài 'TP Hà Nội: Cần tiếp tục chấn chỉnh việc tiếp dân của HĐND TP và Viện KSND TP', chúng tôi đã phản ánh, tại buổi tiếp công dân định kì tháng 2/2019, lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội là ông Đào Văn Cường đã yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng 12 là người tiếp cùng, cũng là lãnh đạo phòng phụ trách tiếp công dân của Viện không được cung cấp biên bản làm việc cho công dân dù là bản photo.


Tại buổi tiếp công dân định kì tháng 10/2019 vào thứ năm, ngày 31/10/2019, công dân đã cung cấp nội dung bài báo và tiếp tục yêu cầu trao trả biên bản buổi tiếp công dân vào ngày 28/2/2019, đồng thời đề nghị được thực hiện gặp lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội theo lịch tiếp định kì tháng 10/2019 đã công bố trên website.

Trước đề nghị của công dân, ông Dương Thành Thông - cán bộ Phòng 12 được phân công trực tại Phòng Tiếp công dân đã xin ý kiến Trưởng phòng 12 và cung cấp cho công dân Thông báo số 13/TB-VKS-P12 ngày 04/3/2019 về kết luận của lãnh đạo KSND TP Hà Nội tại buổi tiếp công dân của ngày 28/2/2019 (bản phô-tô có đóng dấu giáp lai).

Tuy nhiên, ông này từ chối bố trí cho công dân gặp lãnh đạo Viện trong ngày tiếp công dân định kì tháng 10/2019 như đã công bố trên lịch với lí do lãnh đạo Viện chỉ tiếp những công dân có lịch đăng kí trước đó. Có điều, trong lịch tiếp công dân được công bố trên trang web của Viện KSND TP Hà Nội không yêu cầu đăng kí trước (http://vkshanoi.gov.vn/chitietthongbao?thongbao=1077) và danh sách công bố tại Phòng Tiếp công dân của Viện KSND TP Hà Nội tại địa điểm mới là số 95 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội chỉ có 2 người đã đăng kí trước cho buổi tiếp công dân ngày 31/10/2019.

Ngày tiếp công dân định kì là dịp để lãnh đạo các cơ quan trực tiếp công dân có cơ hội thực hiện các nội dung: (i) Tiếp những công dân có lịch đăng kí vào khoảng thời gian giữa của 2 kì tiếp công dân định kì và (ii) tiếp những người đến vào ngày tiếp công dân định kì của lãnh đạo cơ quan và có mong muốn lãnh đạo cơ quan trực tiếp tiếp mình.

Với những người đến đúng vào ngày tiếp công dân định kì và có mong muốn gặp lãnh đạo cơ quan thì lãnh đạo cơ quan trực tiếp công dân hôm đó vẫn thực hiện tiếp bình thường để xem xét các nội dung ý kiến và nguyện vọng của công dân; những nội dung nào có thể trả lời được thì trả lời ngay còn có những nội dung nào cần xem xét thêm thì giao cho các đơn vị liên quan xem xét với một thời hạn rõ ràng được nêu rõ trong biên bản làm việc của buổi tiếp.

Tuy nhiên, bộ phận tiếp công dân của Viện KSND TP Hà Nội đã "máy móc, gây phiền hà" cho công dân khi mà người dân rất muốn gặp lãnh đạo Viện bởi có 4 nội dung mà lãnh đạo Viện đã giao cho Phòng 3 báo cáo lãnh đạo Viện chỉ đạo giải quyết được ghi rõ trong thông báo kết luận tiếp công dân định kì tháng 2/2019 nhưng đến tận kỳ tiếp dân định kỳ tháng 10/2019 vẫn bặt vô âm tín câu trả lời cho công dân.

Việc “hành dân” đã bộc lộ rõ nét khi công dân xin được cung cấp giấy đăng kí để xin đăng kí gặp lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội vào kỳ tiếp dân định kì tháng 11. Tuy nhiên, ông Dương Thành Thông tiếp tục từ chối vì cho rằng bây giờ vẫn là tháng 10 nên chưa cho đăng kí lịch tiếp định kì tháng 11 và yêu cầu công dân phải quay lại vào một ngày nào đó của tháng 11 để đăng kí.

Ngày tiếp công dân định kì tháng 11/2019 của Viện KSND TP Hà Nội đang đến gần (thứ năm ngày 28/11/2019) nên công dân khẩn thiết đề nghị công luận lên tiếng để lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Viện KSND Tối cao cần chấn chỉnh ngay công tác tiếp công dân tại Viện KSND TP Hà Nội để tránh xảy ra tình trạng như trên. Đồng thời làm rõ việc tiếp dân nhưng hiệu quả trả lời giải quyết kiến nghị của dân vẫn rất chậm trễ (từ tháng 2 nhưng đến tháng 10 chưa có hồi đáp).

PV