Logo Cung Cấp
Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long

1 năm trước baotintuc.vn

Ngày 19/12, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ Nguyễn Văn Tùng làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về kết quả thực hiện các mô hình tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.


Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác sắp xếp nhân sự theo mô hình tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh theo hướng tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả giữa quản lý, phân bổ, đồng bộ với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai các văn bản thực hiện; chọn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy đúng quy định. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; triển khai thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung; hợp nhất Đảng bộ khối Cơ quan và Đảng bộ khối Doanh nghiệp; thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Thị ủy với Văn phòng HĐND - UBND thị xã Bình Minh.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng, 6/8 huyện thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Toàn tỉnh hiện có 75/109 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND; 34/109 Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND; 825/847 ấp, khóm, khu thực hiện mô hình Bí thư kiêm Trưởng ấp… Kết quả, sau triển khai thực hiện, toàn tỉnh giảm 113/659 đơn vị sự nghiệp công lập, 1.540 biên chế so với năm 2015.

Tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Trung ương ban hành quy định thống nhất về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị khi hợp nhất; thời gian thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập; sớm sơ kết việc thực hiện thí điểm ở các địa phương, đơn vị để quy định cụ thể cơ quan, đơn vị nào phải tiến hành sắp xếp, không tiếp tục thực hiện thí điểm để tránh mất thời gian; sớm ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố để địa phương thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cấp trưởng hai cơ quan. Ngoài ra, tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để địa phương thực hiện thống nhất.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Điều lệ Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao các kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện các mô hình tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có việc sớm triển khai thí điểm thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo kiêm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Đối với kiến nghị của tỉnh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, Đoàn công tác đã ghi nhận để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương có hướng giải quyết, tháo gỡ.

Lê Thúy Hằng (TTXVN)