Logo Cung Cấp
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019

1 năm trước cadn.com.vn

Từ ngày 20 đến 24-12 sẽ diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019. Theo đó, Festival Hoa Đà Lạt năm nay với chủ đề 'Đà Lạt và Hoa' được tổ chức tại TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Đây là lễ hội văn hóa du lịch đặc sắc mang tầm quốc gia và quốc tế, diễn ra định kỳ 2 năm/lần. Festival cũng là thương hiệu lễ hội riêng của TP Đà Lạt.


Từ ngày 20 đến 24-12 sẽ diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019. Theo đó, Festival Hoa Đà Lạt năm nay với chủ đề "Đà Lạt và Hoa" được tổ chức tại TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Đây là lễ hội văn hóa du lịch đặc sắc mang tầm quốc gia và quốc tế, diễn ra định kỳ 2 năm/lần. Festival cũng là thương hiệu lễ hội riêng của TP Đà Lạt.

Festival Hoa Đà Lạt năm 2019 có nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị của hoa và ngành hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"...

L.Đ