Logo Cung Cấp
Thế chấp một nửa diện tích đất được không?

Thế chấp một nửa diện tích đất được không?

1 năm trước kinhtedothi.vn

Tôi muốn vay một khoản tiền để hùn vốn làm ăn. Tài sản để bảo đảm là thửa đất 200m2 sổ đỏ đứng tên tôi ở quận Đống Đa. Liệu tôi có thể thế chấp một nửa diện tích của thửa đất này, tương ứng với khoản vay hay không? Nguyễn Văn An, quận Đống Đa, Hà Nội.


Trả lời:

Căn cứ theo Điều 317 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thế chấp tài sản và Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, do thửa đất đã có sổ đỏ và thuộc quyền sử dụng của bạn, bạn có thể thỏa thuận với ngân hàng về việc thế chấp toàn bộ hoặc một nửa diện tích đất để đảm bảo cho khoản vay. Đây là một trong những quyền của người sử dụng đất.

Mặc dù có thể thế chấp một phần quyền sử dụng đất nhưng bạn cần thực hiện tách thửa đất (tương ứng với giá trị tài sản bảo đảm cho khoản vay). Bởi lẽ, về nguyên tắc, trường hợp bạn vi phạm nghĩa vụ, ví dụ đến hạn do hai bên thỏa thuận mà bạn không trả nợ, tài sản bảo đảm sẽ được xử lý theo một trong các phương thức được quy định tại khoản 1 Điều 303 của Bộ luật Dân sự. Cụ thể: Bán đấu giá tài sản; Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản; Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm; Phương thức khác. Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm như trên, tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Nói cách khác, khi bạn không tách thửa đất, toàn bộ thửa đất và tài sản trên đất là tài sản bảo đảm. Tương ứng, giả sử bạn vi phạm nghĩa vụ trả nợ, toàn bộ tài sản thế chấp sẽ được xử lý để đảm bảo quyền của người cho vay. Hồ sơ bạn cần chuẩn bị và nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất, theo khoản 11 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Sau khi được cấp sổ đỏ cho thửa đất đã tách, bạn có quyền sử dụng để thế chấp bảo đảm tiền vay.

Luật sư Nguyễn Hồng Quang - Đoàn Luật sư Hà Nội

KINHTEDOTHI.VN