Logo Cung Cấp
Phát triển kinh tế biển từ cảng Liên Chiểu

Phát triển kinh tế biển từ cảng Liên Chiểu

1 năm trước vnews.gov.vn


Liên quan đến việc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung- Tây Nguyên. Qua đó, cần có chính sách ưu tiên thực hiện 5 lĩnh vực mũi nhọn, trong đó có cảng biển và dịch vụ logistics. Vì vậy, việc Thường vụ thành phố thống nhất xây dựng Cảng Liên Chiểu là chiến lược quan trọng và đóng vai trò trung tâm để thực hiện kỳ vọng của Nghị quyết 43 mà Bộ Chính trị đã dành cho đô thị này.

Năm 2004, Bộ Giao thông Vận tải đã có quy hoạch Nhóm cảng biển vùng Trung Trung Bộ, trong đó xác định, cùng với Cảng Tiên Sa, vịnh Đà Nẵng mà cụ thể là khu Liên Chiểu có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thành khu cảng tổng hợp và container. Quy hoạch cũng đánh giá, sự phát triển của thành phố cảng sẽ kéo theo sự phát triển của các vùng kinh tế hậu phương trong đó có cả vùng hấp dẫn hàng hóa thông thương từ Thái Lan và Lào.

Kỳ vọng vào một thành phố biển phát triển mạnh mẽ trở thành đô thị hạt nhân làm động lực cho cả khu vực miền Trung- Tây Nguyên, Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được Bộ Chính trị ban hành vào hồi đầu năm, nay, ngoài thống nhất cơ chế, chính sách đặc thù, thì chủ trương thực hiện thí điểm xây dựng mô hình cơ quan Quản lý cảng thống nhất chính là bước đi chuẩn bị quan trọng cho thành phố này.

Theo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng, dự án cảng Liên Chiểu có quy mô 220ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 32.800 tỉ đồng hiện đã cơ bản hoàn thành các thủ tục liên quan, Chính phủ đang rà soát bố trí vốn từ nguồn dự phòng chung trong đầu tư công trung hạn để khởi công dự án. Để có thể thực hiện kỳ vọng của Bộ Chính trị thì xây dựng Quy hoạch chung Đà Nẵng 2030 tầm nhìn 2045 đóng vai trò cực kỳ quan trọng và dự án cảng Liên Chiểu chỉ là bước khởi động. Tuy nhiên, để bước đi đầu tiên được thực hiện, trong Nghị quyết 43 cũng đã khẳng định, Đà Nẵng cần tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, vững vàng đưa thành phố đi lên nhanh, mạnh và vững chắc hơn./.