Logo Cung Cấp
Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 11: Nhập siêu 26 triệu USD

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 11: Nhập siêu 26 triệu USD

1 năm trước haiquanonline.com.vn

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 (từ ngày 1 đến 15/11) đạt 22,09 tỷ USD, giảm 10,7% (tương ứng giảm 2,65 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 10/2019.


Diễn biến kim ngạch 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất giữa năm 2018 và 2019, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 450,46 tỷ USD, tăng 7,6% (tương ứng tăng 31,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, nửa đầu tháng 11 cả nước nhập siêu 26 triệu USD. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến 15/11, nước ta vẫn xuất siêu 9,18 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu trong kỳ 1 đạt 11,03 tỷ USD, giảm 16% (tương ứng giảm 2,1 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 229,82 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 17,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 10/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 vừa qua giảm ở một số mặt hàng: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 539 triệu USD,; máy vi tính điện tử và linh kiện giảm 351 triệu USD; hàng dệt may giảm 135 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 134 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 127 triệu USD…

Về nhập khẩu, trị giá trong kỳ 1 đạt 11,06 tỷ USD, giảm 4,7% (tương ứng giảm 549 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2019. Đến hết ngày 15/11, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 220,64 tỷ USD, tăng 7,2% (tương ứng tăng 14,76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 10/2019, nhập khẩu trong kỳ 1 giảm ở một số mặt hàng chủ lực như: Xăng dầu các loại giảm 180 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 129 triệu USD; than các loại giảm 124 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 106 triệu USD…

Liên quan đến hoạt động của nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 15 ngày đầu tháng 11, nhóm này đạt trị giá xuất nhập khẩu 13,51 tỷ USD, giảm 11,2%, tương ứng giảm 1,71 tỷ USD so với nửa cuối tháng 10/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 284,48 tỷ USD, tăng 3,7%. Cán cân thương mại hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 1,22 tỷ USD trong nửa đầu tháng 11 29,87 tỷ USD nếu tính lũy kế từ đầu năm.

Trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 7,37 tỷ USD, giảm 17,2% (tương ứng giảm 1,53 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2019.

Tính đến hết ngày 15/11, tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 157,18 tỷ USD, tăng 4,4%, tương ứng tăng 6,57 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 68,4% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 đạt 6,15 tỷ USD, giảm 2,8% (tương ứng giảm 177 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2019.

Đến hết ngày 15/11, khối doanhn ghiệp này đạt 127,31 tỷ USD, tăng 2,8%, tương ứng tăng 3,52 tỷ USD, chiếm 57,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Thái Bình