Logo Cung Cấp
Cấp chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU

Cấp chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU

1 năm trước vov.vn

Việc cấp chứng thư theo hệ thống mới sẽ được phê duyệt bằng chữ ký điện tử thay cho việc cấp chứng thư bằng giấy như hiện nay.


Cục Xuất - Nhập khẩu (Bộ Công Thương) mới có thông tin lưu ý các doanh nghiệp khi xuất khẩu thủy sản sang khu vực thị trường EU. Theo đó, từ ngày 14/12/2019, các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU (ngoài ra còn một số sản phẩm đùi ếch, ốc sên, gelatin và sản phẩm phối chế) sẽ thực hiện việc cấp chứng thư theo hệ thống mới Traces New Technology - TRACESNT thay cho hệ thống TRACE Classic.

Theo quy định số 2017/625 ngày 15/3/2017 của Liên minh châu Âu về kiểm soát chính thức và các hoạt động của cơ quan thẩm quyền để thi hành Luật thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và các quy định về bảo vệ sức khỏe động thực vật, sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan, qui định về việc triển khai Hệ thống Traces New Technology- TRACESNT và hệ thống công nghệ thông tin nâng cấp phục vụ kiểm soát chính thức của cơ quan thẩm quyền châu Âu có hiệu lực từ 14/12/2019.

Thủy sản Việt Nam được đánh giá cao tại thị trường EU.

Hệ thống TRACESNT có nhiều cải tiến, đổi mới trong việc khai báo thông tin, phân quyền. Điểm khác biệt lớn nhất là việc cấp chứng thư theo hệ thống mới này sẽ được phê duyệt bằng chữ ký điện tử, thay cho việc cấp chứng thư bằng giấy như hiện nay. Đồng thời, hệ thống sẽ chỉ chấp nhận bản gốc là bản ký số trên hệ thống, các bản khác đều là bản copy.

Đầu tháng 11 vừa qua, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD - Bộ NN&PTNT) cũng đã ban hành công văn số 2031/QLCL-CL1 về việc cập nhật danh sách cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU.

Căn cứ đề nghị của NAFIQAD, Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm (DG-SANTE) thuộc Ủy ban châu Âu đã thông báo tới các nước thành viên và đăng tải Danh sách cập nhật các cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào EU.

Theo đó, có 18 cơ sở bổ sung vào danh sách, 17 cơ sở được điều chỉnh thông tin và 8 cơ sở bị đưa ra khỏi danh sách. Tuy nhiên, trong danh sách cập nhật trên, thông tin của các cơ sở mã số DL 06, DL 676, TS 508 có thiếu ghi chú về nhóm sản phẩm thủy sản nuôi theo như đề nghị của NAFIQAD. NAFIQAD đã có công văn gửi EU đề nghị bổ sung thông tin còn thiếu.

Do đó, NAFIQAD cũng đã thông báo và yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan sớm rà soát thông tin, kịp thời thông báo về NAFIQAD nếu có sai khác thông tin của doanh nghiệp; Các cơ sở mã số DL 06, DL 676, TS 508 lưu ý tạm thời chưa xuất khẩu sản phẩm thủy sản nuôi trong khi chờ NAFIQAD nhận được thông tin cập nhật của EU, tránh để ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu của doanh nghiệp./.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN