Logo Cung Cấp
Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

1 năm trước baothanhhoa.vn

Sáng 25 – 11, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ tháng 11.


Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBD tỉnh trả lời những thắc mắc của doanh nghiệp, chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai các thải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đại diện nhiều doanh nghiệp cùng tham gia.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo tổng hợp các đề xuất, kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Theo đó, Công ty CP Đầu tư và Du lịch Đại Dương Xanh (huyện Hoằng Hóa) đề nghị tỉnh và các ngành liên quan đốc thúc giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Cụm Công nghiệp Thái – Thắng do công ty làm chủ đầu tư hạ tầng. Công ty cũng đề nghị tỉnh cho cơ chế để các nhà đầu tư thứ cấp được đầu tư vào những diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trong khi tổng thể hạ tầng vẫn còn một số vị trí chưa hoàn thiện do người dân chưa bàn giao đất.

Đại diện Công ty CP Đầu tư và Du lịch Đại Dương Xanh kiến nghị các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng Cụm Công nghiệp Thái - Thắng.

Công ty TNHH Thanh Bình (huyện Tĩnh Gia) đề nghị tỉnh và các ban, ngành sớm giải quyết những vướng mắc và thống nhất thất để công ty triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ ven Quốc lộ 1A tại xã Mai Lâm (Tĩnh Gia). Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp điện Minh Hưng tại Núi Một, xã Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) đưa ra nhiều kiến nghị cần giải quyết liên quan đến chính sách ưu đãi tiền thuê đất của tỉnh; việc truy thu và nộp thuế. Đại diện Công ty CP Hancorp.2 đưa ra nhiều khó khăn và kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan cho công ty không phải trả khoản phạt nộp chậm tiền Bảo hiểm Xã hội và thuế trong nhiều năm nay. Doanh nghiệp cũng monh muốn UBND tỉnh tạo điều kiện cho ứng ngân sách để công ty có kinh phí trả tiền cho công nhân, chờ thanh lý tài sản sẽ trả lại; đồng thời đề nghị tỉnh và các sở, ngành tạo việc làm cho các lao động mất việc do công ty đã ngừng sản xuất. Một số doanh nghiệp đầu tư cơ sở giáo dục ngoài công lập có kiến nghị tỉnh can thiệp với Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa điều chỉnh, hạ giá bán nước sạch cho các đơn vị giáo dục ngoài công lập ngang bằng với giá bán cho các cơ sở giáo dục công lập để bảo đảm công bằng...

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ban, ngành và các huyện liên quan tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Lê Thị Thìn đã trả lời từng vấn đề của các doanh nghiệp kiến nghị. Những vấn đề có thể giải quyết ngay, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan có trách nhiệm triển khai ngay các giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc. Những vấn đề còn liên quan đến các cơ chế chính sách, các quy định của pháp luật phức tạp, đồng chí giao các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, sớm có báo cáo cách giải quyết với UBND tỉnh và trả lời thấu đáo cho doanh nghiệp. Riêng với các kiến nghị của Công ty CP Hancorp.2, đồng chí khẳng định không thể giải quyết bởi đây là doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty Cổ phần, có trụ sở tại Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa không được phép trích ngân sách cho công ty ứng để trả lương công nhân. Với các khoản nợ thuế và Bảo hiểm Xã hội, doanh nghiệp phải đóng theo quy định của pháp luật…

Về kiến nghị giảm giá mua nước sạch của các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn, cho rằng: Tỉnh đã có nhiều ưu đãi như miễn giảm tiền thuê đất và nhiều chính sách khác cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập, việc giá bán nước cho các cơ sở này cao hơn các trường công lập là do các cơ sở giáo dục ngoài công lập là đơn vị hạch toán kinh doanh nên phía Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã căn cứ các quy định hiện hành, họ cũng là đơn vị kinh doanh. Hơn nữa, đây là việc hợp đồng dân sự giữa các cơ sở giáo dục ngoài công lập với Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa trên tinh thần mua bán của hai doanh nghiệp với nhau.

Lê Đồng