Logo Cung Cấp
Khánh Hòa: Chi trả trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Khánh Hòa: Chi trả trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

1 năm trước nguoilambao.vn

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện việc chi trả các dịch vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.


Khánh Hòa: Chi trả trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Để triển khai tốt hơn nữa Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình An sinh xã hội, UBND tỉnh yêu cầu:

BHXH tỉnh thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu người hưởng trợ cấp BHXH; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo kế hoạch; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tài chính, kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc chấp hành quy định tài chính, kế toán, quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả… nhằm góp phần đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả An sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hoàn thành chỉ tiêu phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (tài khoản cá nhân).

Tính đến hết tháng 08/2019, tại Khánh Hòa, số tiền chi trả trợ cấp BHXH qua hệ thống ngân hàng là 23,5%; số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 43,43%; số người nhận trợ cấp thất nghiệp 48,73%; số người nhận trợ cấp BHXH ngắn hạn 14,96%…

Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình An sinh xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng dịch vụ chi trả trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại có cơ chế khuyến khích tăng nhanh số lượng người sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức tốt cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện an ninh, bảo mật đáp ứng yêu cầu của người dùng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn số 6422/NHNN-TT; trong đó, đề xuất giải pháp với UBND tỉnh, thành phố, các Sở, ban, ngành và tổ chức cung ứng dịch vụ công trên địa bàn áp dụng 01 số phương án triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công, như: Các trường học, bệnh viện và các đơn vị cung ứng dịch vụ công thông báo số tài khoản của đơn vị mình mở tại ngân hàng để tổ chức, cá nhân chuyển tiền thanh toán dịch vụ công bằng các dịch vụ thanh toán mà ngân hàng đang cung ứng (chuyển tiền qua mobile, thanh toán qua các kênh ngân hàng điện tử,..); các trường học, bệnh viện và đơn vị cung ứng dịch vụ công lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ, thanh toán ứng dụng QR để cho phép phụ huynh, học sinh, người bệnh, người dân,.. sử dụng thiết bị di động, thẻ ngân hàng để thanh toán (tương tự như việc thanh toán tiền mua hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị); các trường học, bệnh viện và đơn vị cung ứng dịch vụ công xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho phép ghi nhận thông tin cần thanh toán (số tiền, mã hồ sơ/khách hàng,..) để người sử dụng truy cập các ứng dụng trên internet, mobile và thực hiện trả tiền thông qua các sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích của ngân hàng (thanh toán qua thiết bị di động, thanh toán qua internet, ví điện tử, dịch vụ thanh toán hóa đơn,..) tương tự như việc thanh toán hóa đơn tiền điện, cước viễn thông... hiện nay.

PV