Logo Cung Cấp
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

1 năm trước cand.com.vn

Quốc hội chiều nay (25-11) biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với tỷ lệ ủng hộ cao, theo đó hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan đến lĩnh vực này.


Cụ thể, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với tỷ lệ tán thành 427 đại biểu tán thành /448 đại biểu tham gia (88,41%). Luật gồm hai điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2020.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua luật.

Luật theo đó làm rõ các loại vũ khí quân dụng; làm rõ vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao...

Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho biết, đa số ý kiến đại biểu nhất trí sửa đổi, bổ sung Luật số 14/2017/QH14 hiện hành để kịp thời xử lý các hành vi phạm tội liên quan đến vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Ông Việt thông tin, có ý kiến đại biểu cho rằng, việc sửa đổi khái niệm vũ khí quân dụng như dự thảo Luật là mở rộng nội hàm của vũ khí quân dụng, theo đó cần nghiên cứu sửa đổi một số điều luật liên quan đến vũ khí quân dụng trong Luật số 14/2017/QH14, nhất là quy định về việc ban hành Danh mục vũ khí quân dụng tại khoản 2 Điều 73 để phù hợp với công tác quản lý.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát quy định của Luật số 14/2017/QH14 và đề nghị Quốc hội cho bổ sung khoản 2 Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 73 của Luật số 14/2017/QH14 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

Khoản này theo đó quy định, Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Để phù hợp với phạm vi sửa đổi, bổ sung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho đổi tên Luật là "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ" thay vì "Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ" như dự thảo ban đầu.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, một số đại biểu đề nghị kiểm soát chặt chẽ các cơ sở chuyên dụng sản xuất các vật dụng, công cụ hỗ trợ liên quan; nghiên cứu bổ sung các quy định nghiêm ngặt hơn và hình thức xử phạt nghiêm minh hơn đối với những vi phạm liên quan đến sử dụng vũ khí quân dụng...

Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, theo đề nghị của Chính phủ, mục tiêu xây dựng dự án Luật nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ luật Hình sự để có căn cứ pháp lý trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

"Vì vậy, trước mắt đề nghị chỉ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự. Về lâu dài, từ thực tiễn áp dụng và qua tổng kết thi hành Luật, nếu có vướng mắc sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định khác", ông Việt nói.

Minh - Thủy