Logo Cung Cấp
Thị trường ngày 25/9: Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp

Thị trường ngày 25/9: Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp

1 tháng trước www.tienphong.vn

Lựu ngoại từ Trung Quốc, Peru, Thổ Nhĩ Kỹ, Israel, Thái Lan ồ ạt vào Việt Nam. Xếp hàng mua bánh trung thu gây bão mạng. Việt Nam chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô.