Logo Cung Cấp
Đức phát triển vaccine chống COVID thụ động từ kháng thể

Đức phát triển vaccine chống COVID thụ động từ kháng thể

24 ngày trước vnews.gov.vn


Các nhà khoa học Đức thông báo đã tìm thấy các kháng thể hiệu quả cao chống lại virus SARS-CoV-2 và đang phát triển vaccine chống COVID-19 thụ động từ loại kháng thể này.