Logo Cung Cấp
Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận

Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận

1 tháng trước baoangiang.com.vn

Sáng 28-9, tại TP. Long Xuyên, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQVN) tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020 cho gần 150 học viên là các cán bộ mặt trận thuộc 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.


Học viên tham dự lễ khai giảng

Tại khóa bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của MTTQVN; thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN; Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Lịch sử và truyền thống; MTTQVN tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước; nghiệp vụ công tác tuyên giáo của MTTQVN; công tác đối ngoại nhân dân và vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài của UBMTTQVN các cấp; MTTQVN với công tác dân tộc; công tác vận động quần chúng thông qua các phong trào, các cuộc vận động của MTTQVN; kỹ năng vận động và truyền thông trực tiếp; chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay… Qua đó, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ mặt trận có thêm thông tin, tư liệu, kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn để tổ chức thực hiện hoạt động công tác mặt trận đạt kết quả cao.

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 28-9 đến 9-10-2020.

Tin, ảnh: THANH HÙNG