Logo Cung Cấp
Các nước châu Á tăng cường phòng dịch COVID-19

Các nước châu Á tăng cường phòng dịch COVID-19

1 tháng trước vnews.gov.vn


Trước diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, một số quốc gia châu Á trong ngày 28/9 vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.