Logo Cung Cấp
Đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động thực hành quyền công tố

Đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động thực hành quyền công tố

1 tháng trước baocantho.com.vn

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tăng cường trách nhiệm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động thực hành quyền công tố đảm bảo việc giải quyết các vụ án hình sự kịp thời, khách quan, toàn diện, triệt để. Đồng thời, xác định nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Nội dung trả lời của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố như sau:


Ngay từ đầu năm, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch công tác, xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao chất lượng, kiểm sát chặt chẽ việc lạm dụng bắt khẩn cấp, quả tang; tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra vụ án, hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”. Mục tiêu là nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị công tác của ngành, kế hoạch công tác của đơn vị. Đồng thời, duy trì họp giao ban hằng tuần và giao ban trực tuyến hằng tháng với Viện Kiểm sát hai cấp để nắm chắc tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó, khăn vướng mắc của đơn vị, có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao chất lượng công tác của đơn vị…

Thực hành quyền công tố ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Kiểm sát tất cả các trường hợp thụ lý, giải quyết của cơ quan điều tra, chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, kịp thời đề ra tất cả các yêu cầu xác minh làm rõ vụ việc; phối hợp với điều tra viên thực hiện các nội dung trong yêu cầu xác minh, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác minh. Kiểm soát chặt chẽ các căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đảm bảo việc ban hành quyết định có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Nhằm nâng cao trách nhiệm, kiểm soát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động điều tra của cơ quan điều tra để kịp thời nghiên cứu tài liệu, chứng cứ thu thập; từ đó, đề ra yêu cầu điều tra chính xác kịp thời. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tác công tố với hoạt động điều tra, đảm bảo các quyết định phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn đều đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp lạm dụng việc bắt, tạm giam, tạm giữ… Nắm chắc tiến độ điều tra, thời hạn điều tra, thời hạn tạm giam, để đôn đốc cơ quan điều tra thực hiện, không để xảy ra trường hợp quá thời hạn điều tra theo quy định của pháp luật...

(Còn tiếp)

Tin cùng danh mục