Logo Cung Cấp
TCL thưởng cổ phiếu 44%

TCL thưởng cổ phiếu 44%

1 năm trước baodauthau.vn

Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HoSE: TCL) đã thống nhất phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019.


Ảnh Internet

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 9,2 triệu cổ phiếu mới để thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương với tỷ lệ 44% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 44 cổ phiếu mới). Sau phát hành, công ty dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 302 tỷ đồng.

Nguồn vốn thưởng cổ phiếu sẽ được trích theo thứ tự ưu tiên từ quỹ đầu tư phát triển, nếu không đủ sẽ trích thêm từ lợi nhuận chưa phân phối theo BCTC soát xét bán niên năm 2019 của công ty mẹ. Tính đến 30/6, quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp là 123 tỷ đồng cao hơn giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá chỉ 92 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong quý IV, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hoạt động kinh doanh trong 9 tháng, TCL ghi nhận doanh thu thuần 698 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 71 tỷ đồng, giảm 4% so với 9 tháng năm 2018.

Trên thị trường, cổ phiếu TCL đang đi ngang tại vùng giá 27.800 đồng/cp, ứng với giá trị vốn hóa của doanh nghiệp 582 tỷ đồng. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang là công ty mẹ nắm giữ 51% vón TCL.

NDH

Tin cùng danh mục