Logo Cung Cấp
Quảng Ngãi: 10 năm giải quyết cho 29.358 người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quảng Ngãi: 10 năm giải quyết cho 29.358 người hưởng trợ cấp thất nghiệp

1 năm trước baodansinh.vn

Chiều ngày 25/11/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm (2009-2019) thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.


Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết, từ năm 2010 đến 30/9/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 30.197 hồ sơ (ước hết năm 2019 có đến 31.965 hồ sơ) đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 11.383 người lao động Quảng Ngãi làm việc ngoài tỉnh bị mất việc làm về địa phương nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và tìm kiếm việc làm tại quê hương (chiếm 35,6%).

Ông Lương Kim Sơn-Tỉnh ủy viên-GĐ sở LĐ-TB&XH đọc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Trung tâm Dịch vụ việc làm đã xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đủ điều điện hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Sở LĐ-TB&XH ký Quyết định ban hành cho 29.358 người hưởng trợ cấp thất nghiệp (ước hết năm 2019 có đến 30.981 lao động), với số tiền trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định là 303,6 tỷ đồng, giải quyết kịp thời khó khăn bước đầu cho người lao động bị mất việc làm theo qui định hiện hành của Nhà nước. Hồ sơ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 536 trường hợp, chiếm 1,67% trên tổng số hồ sơ nộp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Năm 2009, số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp là 613 đơn vị, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 39.789 người; đến năm 2014: Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp là: 1.374 đơn vị, tăng 761 đơn vị, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là: 58.617 người, tăng 18.828 người (so với năm 2009).

Đại diện công ty Doosan Vina phát biểu tham luận tại hội nghị.

Số người tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn (2009-2014) tăng bình quân hàng năm 8,15%/năm.Năm 2015, số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp là: 2.430 đơn vị, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 68.002 người; so với năm 2014 số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng 1.056 đơn vị.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng 9.385 người, tỉ lệ tăng 16,01%. Đến thời điểm 30/9/2019, số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp là: 3.461 đơn vị, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là: 86.257 người, (ước hết năm 2019 có 90.200 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm giai đoạn (2015-2019), số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp tăng bình quân là: 9,82%/năm, số người tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp tăng bình quân là: 7,36%/năm.

Đại diện công ty May Thuyên Nguyên đánh giá về chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong những năm qua.

Số người bị mất việc làm nộp hồ sơ, đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10 năm qua tăng bình quân hàng năm: 29,2%/năm, (đột biến năm 2018 tăng 67,11% so với năm 2017).

Để đạt được mục tiêu: "Sớm đưa người thất nghiệp trở lại thị trường lao động" góp phần đảm bảo an sinh xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực có hiệu quả thiết thực trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động như: Tăng cường công tác thông tin thị trường lao động, chủ động khảo sát nắm bắt nhu cầu thông tin việc làm trống của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với số lượng lao động lớn để xây dựng dữ liệu thông tin "cầu lao động" làm cơ sởcho việc tư vấn, giới thiệu việc làm và thực hiện ngay từ khi lao động mới đến Trung tâm nộp hồ sơ, cũng như trong suốt quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho người thất nghiệp tiếp cận một cách tốt nhất về thông tin thị trường lao động. Tổ chức cho người lao động thất nghiệp đến với sàn giao dịch việc làm để trực tiếp gặp gỡ đơn vị, doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng tại sàn.

Qua 10 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Ngãi, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng qua từng năm, trung bình tăng 8,7%/năm. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 86.257 người tham gia, (cả nước có gần 13 triệu người tham gia). Tính đến thời điểm hiện tại, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng gấp 1,47 lần so với đầu năm 2015 và gấp 2,17 lần so với cuối năm 2009.

ĐÔNG HẢI