Logo Cung Cấp
Mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở phía bắc sông Thạch Hãn

Mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở phía bắc sông Thạch Hãn

27 ngày trước cadn.com.vn


Đội 584 nỗ lực mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở bắc sông Thạch Hãn.

Ngày 30-9, CBCS Đội 584, BCHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở phía bắc sông Thạch Hãn thuộc khu vực thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng (H.Triệu Phong) sau khi phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ. Trước đó, trong 2 ngày 28 và 29-9, Đội 584 đã cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ, đều bọc trong tăng võng, còn xương, răng cùng nhiều di vật bộ đội nằm ở độ sâu 1,5m. Đặc biệt, trong đó có di vật là 1 lọ thuốc chứa mảnh giấy nghi có thông tin liên quan đến liệt sĩ. BCHQS tỉnh đã khẩn trương bàn giao cho cơ quan chức năng giám định di vật nhằm sớm tìm ra danh tính, quê quán, đơn vị của liệt sĩ.

BẢO HÀ