Logo Cung Cấp
Chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa

Chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa

28 ngày trước nhandan.com.vn

Theo Roi-tơ và tin nước ngoài, ngày 1-10, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm ký ban hành dự luật ngân sách tạm thời nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa do cạn kiệt nguồn chi. Dự luật chi tiêu bổ sung này sẽ giúp Chính phủ Mỹ duy trì hoạt động tới ngày 11-12 tới. Trước thời điểm này, các nhà lập pháp Mỹ sẽ tìm cách thảo luận chi tiết luật về chi tiêu để bảo đảm chính phủ hoạt động được đến tháng 9-2021.


Theo Roi-tơ và tin nước ngoài, ngày 1-10, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm ký ban hành dự luật ngân sách tạm thời nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa do cạn kiệt nguồn chi. Dự luật chi tiêu bổ sung này sẽ giúp Chính phủ Mỹ duy trì hoạt động tới ngày 11-12 tới. Trước thời điểm này, các nhà lập pháp Mỹ sẽ tìm cách thảo luận chi tiết luật về chi tiêu để bảo đảm chính phủ hoạt động được đến tháng 9-2021.

* Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời, với 84 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Hạ viện Mỹ đã thông qua văn kiện này vào tháng 9. Theo đạo luật ngân sách tạm thời, phần lớn cơ quan của Chính phủ Mỹ đều được nhận các khoản chi mới. Ðạo luật cũng mở rộng ngân sách tài trợ cho các trung tâm y tế cộng đồng nhằm ứng phó đại dịch Covid-19, cũng như giải quyết tình trạng bất bình đẳng y tế.