Logo Cung Cấp
Xuất hiện 'kẹo thuốc lá' thu hút học sinh Hà Nội

Xuất hiện 'kẹo thuốc lá' thu hút học sinh Hà Nội

6 ngày trước zingnews.vn

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, vừa có văn bản gửi ban giám hiệu các trường học trên địa bàn quận về việc ngăn chặn hiện tượng học sinh mua kẹo thuốc lá.