Logo Cung Cấp
Kiểu tắm bá đạo 'mùa đông không lạnh'

Kiểu tắm bá đạo 'mùa đông không lạnh'

1 tháng trước vtc.vn

Không biết có hết lạnh không, nhưng cách làm này chính là 'tắm giặt' theo đúng nghĩa đen.


H.V (Sưu tầm)