Logo Cung Cấp
Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD): Quý III/2020, dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 199 tỷ đồng

Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD): Quý III/2020, dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 199 tỷ đồng

1 tháng trước tinnhanhchungkhoan.vn

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (Mã chứng khoán: TLD – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.


Theo đó, trong quý III/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 79,5 tỷ đồng, giảm 11,3% và lợi nhuận sau thuế là 8,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ là 1 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận cải thiện tăng từ 3,8% lên 14,2%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 215,4 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế là 16,2 tỷ đồng, gấp gần 8 lần so mức với 2,2 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 370 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 23,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,53% và 73,4% so với thực hiện năm 2019, ngoài ra doanh dự kiến cổ tức 6%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 68,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, mặc dù lợi nhuận tăng trưởng mạnh, nhưng trong 9 tháng đầu năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm kỷ lục 199,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 7,5 tỷ đồng. Kể từ ngày niêm yết đầu tiên 7/12/2017, đây là giai đoạn dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp với giá trị lớn như vậy. Dòng tiền kinh doanh chính âm gấp 12,3 lần lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2020.

Nguyên nhân dòng tiền âm là các khoản phải thu tăng mạnh, ngoài ra các khoản chiếm dụng vốn như phải trả cũng không được kéo dài mà thu hẹp thời gian trả nhanh hơn.

Cụ thể, trong kỳ phải thu ngắn hạn tăng 164,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 219,4% lên 238,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp thuyết minh đây chủ yếu là trả trước cho người bán ngắn hạn.

Trả trước cho người bán của TLD đến 30/09/2020

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 30,4% lên 613,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn trị giá 238,9 tỷ đồng, chiếm 39% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn là 107 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng tài sản; hàng tồn kho là 79,3 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; tài sản cố định là 74,8 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ vốn chủ sở hữu tăng 209,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 104,5% lên 409,3 tỷ đồng. Đây chủ yếu là số tiền mà doanh nghiệp phát hành tăng vốn thành công trong năm.

Có thể thấy sự trùng hợp trong báo cáo tài chính khi đồng thời vốn chủ hữu tăng mạnh và đối ứng tài sản là các khoản phải thu cũng tăng tương ứng trong giai đoạn doanh nghiệp vừa thông báo tăng vốn thành công.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu TLD tăng 150 đồng lên 10.350 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin cùng danh mục