Logo Cung Cấp
KHAI MẠC HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM 2020

KHAI MẠC HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM 2020

1 tháng trước quochoitv.vn

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích để thực hiện cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' và Chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích thường niên hàng năm.