Logo Cung Cấp
Mới giải ngân được 23% vốn đầu tư cho công trình giao thông sửa chữa, cải tạo

Mới giải ngân được 23% vốn đầu tư cho công trình giao thông sửa chữa, cải tạo

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

Sáng 22-10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội, khảo sát tình hình thực hiện giải ngân đối với các công trình sửa chữa, chống xuống cấp, công trình xử lý cấp bách sử dụng vốn sự nghiệp năm 2020 do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.


Đoàn khảo sát ghi nhận, năm 2020, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được giao thực hiện 68 dự án cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp và các dự án thuộc chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông với tổng số vốn hơn 400 tỷ đồng. Dù có nhiều cố gắng, nhưng tính đến ngày 15-9-2020, các công trình mới giải ngân vốn đầu tư được 23% so với yêu cầu; dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cũng chỉ đạt khoảng 85%.

Nguyên nhân là Quỹ Bảo trì đường bộ dừng hoạt động, nên công tác giải ngân vốn đầu tư cho các dự án và việc thanh, quyết toán các công trình không bảo đảm; dịch Covid-19 xảy ra, cùng với việc thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các công trình cải tạo, sửa chữa năm 2020.

Đoàn khảo sát đề nghị Sở Giao thông Vận tải thời gian tới đôn đốc các nhà thầu hoàn thành dự án đúng tiến độ và thực hiện thanh, quyết toán trong năm 2020 theo kế hoạch.

Về một số kiến nghị như cho phép Sở Giao thông Vận tải xây dựng và ban hành quy định về trình tự thực hiện xử lý sự cố hư hỏng công trình giao thông khẩn cấp, có tính cấp bách; giao quyền cho Sở Giao thông Vận tải chủ trì thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí chuẩn bị dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp dưới 5 tỷ đồng/dự án, đoàn khảo sát tiếp thu, tổng hợp để xem xét tham mưu với cấp có thẩm quyền.

Tuấn Việt