Logo Cung Cấp
Bổ sung 274 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để mua bù gạo dự trữ quốc gia

Bổ sung 274 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để mua bù gạo dự trữ quốc gia

1 tháng trước www.qdnd.vn

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 10 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về công tác nhân sự; về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.


Cụ thể, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 1025/NQ-UBTVQH14, quyết nghị bổ sung 274 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 để mua bù 23.000 tấn gạo đã xuất cấp với mục đích cứu trợ, viện trợ từ ngày 1-6-2019 đến ngày 31-5-2020. Đồng thời, giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích và có hiệu quả cao.

Một phiên họp của UBTVQH. Ảnh: VPQH

Về công tác nhân sự, tại Nghị quyết số 1020/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Dương Văn Trang, kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Tại Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Châu Ngọc Tuấn, kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Tại Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Triệu Tiến Thịnh, kể từ ngày 2-10-2020.

Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, kể từ ngày 2-10-2020.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 1026/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phạm Văn Đồng, kể từ ngày 6-10-2020.

Nghị quyết số 1027/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lê Thị Thanh Hà, kể từ ngày 6-10-2020.

Nghị quyết số 1028/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Văn Hoàng, kể từ ngày 6-10-2020.

Nghị quyết số 1029/NQ-UBTVQH14 cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Đặng Thanh Sơn, kể từ ngày 6-10- 2020.

Ngoài ra, UBTVQH cũng ban hành Nghị quyết số 1033/2020/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Theo đó, Nghị quyết bổ sung vào Chương trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết sau vào chương trình kỳ họp thứ mười, gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

NGUYỄN THẢO

Tin cùng danh mục