Logo Cung Cấp
Infographics: Nhiều kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội

Infographics: Nhiều kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội

2 ngày trước thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong giai đoạn 2015-2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục góp phần đưa các chính sách an sinh xã hội vào đời sống, đạt được nhiều kết quả tích cực.


TTXVN