Logo Cung Cấp
ĐỂ CÓ NHIỀU TÁC PHẨM VĂN HỌC GIÁ TRỊ CAO

ĐỂ CÓ NHIỀU TÁC PHẨM VĂN HỌC GIÁ TRỊ CAO

2 tháng trước www.qdnd.vn

Đại hội lần thứ X Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra trong ngày 24 và 25-11 với chủ đề: 'Đồng hành cùng dân tộc, phấn đấu để có nhiều tác phẩm có giá trị cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới'.


Gần 600 đại biểu mang đến đại hội niềm vui, hy vọng lớn: Đại hội sẽ khơi dậy không khí phấn khởi, tác động mạnh mẽ đến đời sống văn học nước nhà. Đương nhiên công tác xây dựng hội là rất quan trọng. Làm sao lựa chọn được những nhà văn tiêu biểu, xứng đáng bầu vào ban chấp hành khóa mới. Đó là những nhà văn có uy tín văn học, có bề dày sáng tác, nhiệt huyết với công tác hội, có kinh nghiệm tổ chức, điều hành, với tinh thần tất cả vì hội viên.

Ảnh minh họa/hotroontap.com

Trở lại vấn đề lớn nhất, đó là làm thế nào để nâng cao chất lượng tác phẩm văn học? Làm thế nào để đổi mới mạnh mẽ nền văn học nước nhà, khắc phục có hiệu quả tình trạng tác phẩm xuất bản nhiều nhưng không được bạn đọc quan tâm, thậm chí thờ ơ với những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn, những tập thơ dày dặn, in ấn sang trọng? Làm sao để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng “mùa vụ” trong văn chương, từ việc trao thưởng hằng năm, đến các cuộc thi tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ... phải thật sự lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc. Có như vậy chất lượng các tác phẩm văn học tiêu biểu mới đủ sức trở thành các hiện tượng văn học; mới tránh được tình trạng ồn ào, “tiếng cả nhà thanh” mà không mấy ai tìm đọc, vừa giảm uy tín của hội đồng, các cơ quan văn nghệ, vừa gây tốn kém, lãng phí.

Nâng cao chất lượng văn học đòi hỏi nhiều yếu tố. Nhưng quan trọng nhất là các nhà văn không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần kiến tạo hiện thực, bám sát đời sống, hướng đến những vấn đề trung tâm của đất nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo. Tiếp tục đổi mới tư duy văn học, đề tài, chủ đề, phương pháp sáng tác, nhằm đem đến một diện mạo văn học đa dạng, phong phú, khuyến khích cá tính sáng tạo, tìm tòi thể nghiệm cái mới, cái khác. Để có những tác phẩm kết tinh rực rỡ tài năng và tâm huyết của người sáng tác, xây dựng được những hình tượng nghệ thuật vừa có sức khái quát cao, vừa có sức cảm hóa, phản ánh sâu sắc khát vọng, lý tưởng của nhân dân, của con người Việt Nam, bạn đọc mong muốn các nhà văn thâm nhập sâu vào các lĩnh vực của đời sống, nhất là các trung tâm công nghiệp, các vùng nông nghiệp-nông thôn-nông dân, các đơn vị bộ đội, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Suy cho cùng, muốn có tác phẩm văn học lớn cần có tài năng lớn. Tài năng ấy được phát hiện, được quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng, đã, đang và sẽ xuất hiện trong đời sống xã hội hôm nay-thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đổi mới văn học như một luồng gió mới, là nền tảng, là tiền đề phát triển tài năng, sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có sức cảm hóa, thu phục lòng người; chống những biểu hiện mơ hồ, lệch lạc về quan điểm nghệ thuật.

Nhà thơ HẢI ĐƯỜNG