Logo Cung Cấp
Huyện Xuân Lộc: Củng cố nhân sự các cơ quan, đơn vị sau Đại hội Đảng

Huyện Xuân Lộc: Củng cố nhân sự các cơ quan, đơn vị sau Đại hội Đảng

1 tháng trước www.baodongnai.com.vn

Sau Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, Ban thường vụ Huyện ủy đã tiến hành củng cố, kiện toàn nhân sự thuộc các chức danh cán bộ chủ chốt của 14 xã, thị trấn trong huyện.


Đồng thời đối với huyện, đã giải quyết cho đồng chí phó chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện nghỉ hưu trước tuổi; đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí. Bổ nhiệm Trưởng phòng Nội vụ mới và tiến hành củng cố nhân sự Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Bí thư Huyện đoàn, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện.

Cùng với sắp xếp nhân sự sau đại hội, Ban thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Quỳnh Trang