Logo Cung Cấp
Phê duyệt giá đất dự án Tái lập hạ tầng kỹ thuật ngoài ranh hàng rào sân bay Long Thành

Phê duyệt giá đất dự án Tái lập hạ tầng kỹ thuật ngoài ranh hàng rào sân bay Long Thành

2 tháng trước www.baodongnai.com.vn

UBND tỉnh đã có Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tái lập hạ tầng ngoài ranh cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.


Theo đó, giá đất thấp nhất để tính bồi thường là 182 ngàn đồng/m2 đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, hằng năm vị trí 4 và giá đất cao nhất là hơn 5,7 triệu đồng/m2 đối với đất ở tại nông thôn vị trí 1.

Dự án Tái lập hạ tầng ngoài hàng rào sân bay Long Thành có 6 công trình gồm: 3 tuyến đường ngoài ranh sân bay với chiều dài tổng cộng hơn 19km; khu trung tâm hành chính xã Bình Sơn; hạ tầng xã hội ấp 3, xã Bàu Cạn (trước đây là ấp 2, xã Suối Trầu); hệ thống đường điện trung - hạ thế.

Để phục vụ xây dựng các công trình này, UBND H.Long Thành sẽ phải thực hiện thu hồi đất của 515 hộ gia đình, cá nhân.

Hiện nay, Sở GT-VT đang thẩm định tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán xây dựng công trình.

Phạm Tùng