Logo Cung Cấp
Khởi công 223 dự án đầu tư công trong năm 2020

Khởi công 223 dự án đầu tư công trong năm 2020

2 tháng trước www.baodongnai.com.vn

Theo ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở KH-ĐT, năm 2020, kế hoạch của tỉnh là sẽ tiến hành khởi công mới 331 dự án trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên đến cuối tháng 11-2020, các chủ đầu tư dự án mới khởi công được 223 dự án.


Trong đó, các dự án khởi công mới do tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch là 36 dự án, đến nay chỉ khởi công được 18 dự án, các dự án còn lại dự tính trong tháng 11 và 12-2020 sẽ khởi công tiếp 16 dự án, 2 dự án không kịp khởi công trong năm nay. Có 195 dự án khởi công mới do cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch đến nay đã khởi công được 105 dự án, 90 dự án còn lại dự kiến sẽ khởi công hết trong năm.

Các dự án khởi công mới dồn nhiều về nửa cuối năm là do dịp đầu năm, các địa phương tập trung hoàn thành hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng, mời thầu. Theo báo cáo của các địa phương, năm nay cố gắng giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% trở lên.

Hương Giang