Logo Cung Cấp
Đưa đảng viên ở chi bộ cơ quan cấp xã về sinh hoạt tại khu dân cư

Đưa đảng viên ở chi bộ cơ quan cấp xã về sinh hoạt tại khu dân cư

1 tháng trước www.baodongnai.com.vn

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã triển khai việc không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; đưa đảng viên đang công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt Đảng tại các chi bộ khu dân cư (KDC) theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Bí thư Đảng ủy P.Tam Hòa (TP.Biên Hòa) Nguyễn Đắc Tuyên (trái) về dự và chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với khu dân cư KP.2, P.Tam Hòa. Ảnh: TL

Việc làm này đã nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy chi bộ và đảng viên các chi bộ cơ quan cấp xã, bước đầu mang lại nhiều chuyển biến tích cực.

* Gắn bó hơn với KDC

Bí thư Đảng ủy P.Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) Bùi Thị Thu Thủy cho biết, năm 2019, Đảng ủy phường đã ban hành quyết định giải thể chi bộ cơ quan phường để chuyển đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ KDC theo đúng chủ trương của Trung ương. Việc đưa đảng viên của chi bộ cơ quan phường về sinh hoạt tại chi bộ KDC giúp đảng viên có điều kiện nắm bắt nhanh, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc chính đáng của người dân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức phường trong giải quyết công việc của nhân dân. Đồng thời, tăng cường lực lượng đảng viên cho chi bộ khu phố, giúp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và chi bộ khu phố.

Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt, trước đây Biên Hòa có 28/30 phường, xã có chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng ủy phường, xã (2 phường không tổ chức chi bộ cơ quan là Hố Nai và Tân Hòa). Sau khi có chủ trương của Trung ương và thực hiện Kế hoạch 260-KH/TU của Tỉnh ủy, ngày 16-4-2019 thì Đảng ủy các phường, xã đã giải thể chi bộ cơ quan, chuyển 473 đảng viên chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại các chi bộ KDC. Qua triển khai mô hình này đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất của cấp ủy chi bộ và đảng viên các chi bộ cơ quan phường, xã. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng của tỉnh, thành phố, phường, xã trực tiếp về với cơ sở, với nhân dân nhanh hơn thông qua các đảng viên là lãnh đạo phường, xã và cán bộ, đảng viên của phường triển khai, thông tin.

Ngoài ra, khi đảng viên phường, xã về sinh hoạt tại chi bộ KDC, góp thêm ý kiến, cùng thảo luận, đưa ra các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng nghị quyết của chi bộ và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ lâu nay còn những hạn chế nhất định.

Việc không tổ chức chi bộ cơ quan phường, xã cũng nhằm sắp xếp, tinh gọn tổ chức Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng về chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Khi giải thể chi bộ cơ quan, đảng viên được đưa về sinh hoạt tại chi bộ KDC cũng góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở trong sạch vững mạnh.

* Góp phần nâng chất hoạt động chi bộ KDC

Huyện Thống Nhất cũng đã thực hiện giải thể các chi bộ cơ quan xã, thị trấn về sinh hoạt tại chi bộ KDC. Bí thư Đảng ủy xã Gia Kiệm Nguyễn Thanh Hoàng cho hay, tùy theo đặc điểm tình hình KDC, Đảng ủy xã sẽ phân công đảng viên có chuyên môn phù hợp về sinh hoạt Đảng nhằm giúp sức, hỗ trợ các KDC thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ðảng ủy phường chỉ đạo. Qua đó, các chi bộ, ban ấp, ban công tác Mặt trận và các chi, tổ hội ở ấp đều hoạt động tốt, phát huy được vai trò trong việc chỉ đạo, tập hợp quần chúng tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động; kịp thời phát hiện, giới thiệu nhân tố tích cực cho chi bộ xem xét, công nhận quần chúng ưu tú để cử tham gia bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Lộc, đến nay 15/15 Đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ban hành quyết định giải thể 15 chi bộ cơ quan trực thuộc; đồng thời thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 262 đảng viên thuộc các chi bộ cơ quan xã, thị trấn về sinh hoạt Đảng tại các chi bộ ấp, khu phố. Ưu điểm của mô hình này là các đảng viên ở cơ quan xã, thị trấn là những cán bộ, đảng viên có năng lực nên khi về sinh hoạt với chi bộ KDC sẽ đóng góp nhiều sáng kiến, cách làm hay cho hoạt động ở KDC, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Bên cạnh mặt tích cực và những ưu điểm nổi bật của mô hình này, qua thực hiện cũng bộc lộ một số hạn chế. Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du cho rằng, thời gian làm việc của đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã chủ yếu ở cơ quan xã, phường, thị trấn, việc thực hiện nhiệm vụ ra sao, chi bộ KDC không thể nắm sát được cho nên khi nhận xét, đánh giá không thể cụ thể từng đảng viên và sát với công việc của từng người. Khi chi bộ ra nghị quyết cũng chỉ là những vấn đề về thực hiện nhiệm vụ chính trị của KDC, không thể đề ra cụ thể, chi tiết công việc, nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên đang công tác ở mỗi bộ phận trong cơ quan cấp xã. Theo đồng chí Du, mỗi đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở đâu thì nên sinh hoạt Đảng ở đó.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt cho rằng, các chi bộ KDC khi tổ chức sinh hoạt định kỳ cùng vào ngày 3 hằng tháng theo quy định thì các đảng viên phải về sinh hoạt. Như vậy vào ngày này ở phường, xã không có cán bộ, đảng viên để giải quyết công việc cho người dân, nhất là bộ phận một cửa, không có cán bộ trực giải quyết công việc của địa phương và người dân.

Theo Thành ủy Biên Hòa, khi đưa đảng viên đang công tác ở cấp xã về sinh hoạt tại chi bộ KDC, mỗi khi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm phải có sự phối hợp thông tin giữa cơ quan, đơn vị cấp xã với chi bộ ấp, khu phố để giúp cho công tác này thực chất, toàn diện hơn.

Phương Hằng

Tin cùng danh mục