Logo Cung Cấp
Đổi mới phong trào thi đua 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn

Đổi mới phong trào thi đua 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn

1 tháng trước laodongthudo.vn

Sáng nay (26/11), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm 'Đánh giá hiệu quả phong trào thi đua 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' gắn với phong trào thi đua 'Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc' trong nữ công nhân, viên chức, lao động.


Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo và các một số ban của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện Vụ Bình đẳng giới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, một số ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty…

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Khởi nguồn từ năm 1989, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động do Tổng Liên đoàn Lao động đã phát động đã đi được chặng đường hơn 30 năm và đã trở thành phong trào truyền thống của nữ công nhân, viên chức, lao động.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, phong trào xuất phát từ nhu cầu tự thân của mỗi chị em, yếu tố tự thân đó được nhân thêm sức mạnh, lan tỏa và kết nối bởi sự chỉ đạo có hiệu quả của các cấp công đoàn, nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, giúp chị em thêm bản lĩnh vươn lên, tự khẳng định mình trong công việc, trong cuộc sống.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp là hạt nhân trong việc tham mưu cho công đoàn cùng cấp tổ chức triển khai chỉ đạo phong trào, đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ được tốt hơn. Từ thực tiễn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các cấp công đoàn đã linh hoạt, sáng tạo và cụ thể hóa thành các phong trào phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể.

Bên cạnh đó, phong trào luôn có sự gắn kết với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Từ đó, nữ công nhân, viên chức, lao động xác định rõ ý thức trách nhiệm của mình trong công việc, tận tụy, gương mẫu, có nhiều đề tài khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đạt năng suất, chất lượng hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu “Giỏi việc nước” “Tích cực học tập, lao động sáng tạo” chị em là người tích cực gương mẫu thực hiện tốt "Đảm việc nhà", “Xây dựng gia đình hạnh phúc”. Nhiều chị đã thực sự tạo được sự công bằng và bình đẳng ngay trong chính những công việc giản đơn thường nhật của gia đình như: Khuyến khích, động viên các thành viên trong gia đình làm việc nhà phù hợp với khả năng, sở trường, tạo thói quen cho chồng con biết chia sẻ công việc cùng có trách nhiệm trong việc phát triển kinh tế gia đình, chăm lo xây dựng, gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình…

Quang cảnh tọa đàm

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật, trước yêu cầu mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được cụ thể hóa trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn còn có những tồn tại, hạn chế như: Phong trào phát triển chưa đồng đều, tập trung chủ yếu trong đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động khối hành chính sự nghiệp, khối giáo dục; tỷ lệ nữ công nhân lao động trực tiếp sản xuất được khen thưởng còn thấp…

Theo đó, thông qua tọa đàm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, từ đó đề xuất các giải pháp để phong trào ngày càng phát triển và thiết thực, hiệu quả hơn nữa.

Báo cáo tại tọa đàm, bà Trịnh Thanh Hằng - Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Từ khi phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đến nay, Tổng Liên đoàn đã tiến hành sơ kết, tổng kết 5 lần (5 năm hoặc 10 năm/1 lần) từ công đoàn cơ sở đến Tổng Liên đoàn. Thông qua tổng kết, các cấp công đoàn đã khẳng định: Phong trào thi đua có nội dung toàn diện, thiết thực vừa đề cập đến trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của lao động nữ đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa, vừa nêu lên chuẩn mực, tiêu chí phấn đấu của mỗi nữ công nhân, viên chức, lao động góp phần vào thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Hàng năm, có trên 95% nữ công nhân, viên chức, lao động đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua, trong 5 năm từ 2015-2019, đã có hàng triệu lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hàng trăm tập thể, cá nhân nữ được tặng cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các cấp chính quyền khen thưởng, hàng vạn lượt nữ đoàn viên và lao động nữ, gia đình nữ tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh ở các cấp.

B.D