Logo Cung Cấp
Sư đoàn 324 diễn tập bắn đạn thật

Sư đoàn 324 diễn tập bắn đạn thật

1 tháng trước www.qdnd.vn

Từ ngày 23 đến 26-11, Sư đoàn 324, Quân khu 4 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có thực binh, bắn đạn thật năm 2020.


Tới dự theo dõi chỉ đạo có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu cùng các đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập.

Với đề mục "Sư đoàn bộ binh tiến công địch cơ động", “Trung đoàn, tiểu đoàn bộ binh được tăng binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường không”, cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Trong diễn tập, sư đoàn sử dụng công nghệ thông tin ở các khung tập để ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đồng thời tác nghiệp bản đồ trên máy tính. Quá trình diễn tập chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, rõ ràng.

Chiến sĩ B41 thực hành tiêu diệt mục tiêu.

Xe tăng và bộ binh xung phong tiêu diệt mục tiêu.

Mục tiêu bị tiêu diệt.

Nội dung cuộc diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến, phát huy tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong khung tập, chủ động sáng tạo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống do ban chỉ đạo đưa ra... Cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG