Logo Cung Cấp
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện

Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện

2 tháng trước nld.com.vn

Trần Lê Bá Dương (tỉnh Nghệ An) hỏi: Tôi 55 tuổi, đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện thời gian hưởng chế độ hưu trí. Thủ tục tham gia thế nào?.


BHXH Việt Namtrả lời: Theo quy định tại điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn linh hoạt các phương thức đóng BHXH tự nguyện sau đây: đóng hằng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Ông 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện theo các phương thức nêu trên. Trường hợp ông đã có thời gian đóng BHXH trên 10 năm thì được đóng một lần BHXH tự nguyện cho thời gian còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu ngay tháng liền kề sau tháng đóng đủ 20 năm. Ông có thể liên hệ với cơ quan BHXH tại địa phương hoặc đại lý thu nơi ông cư trú (bưu điện hoặc UBND xã, phường, thị trấn) để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục tham gia và tư vấn các nội dung ông quan tâm.