Logo Cung Cấp
Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

2 tháng trước nld.com.vn

Huỳnh Đạt (tỉnh Bình Dương) hỏi: Tôi năm nay 43 tuổi, đã đóng BHXH liên tục được 15 năm, giờ chuyển sang công ty khác làm và vẫn chưa làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Xin hỏi khoản BHTN có được cộng dồn khi tôi vào công ty mới không?.


BHXH Việt Nam trả lời: Tại khoản 1 điều 45 Luật Việc làm quy định thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp". Như vậy, thời gian đóng BHTN chưa hưởng của ông sẽ được bảo lưu, cộng dồn với thời gian tham gia đóng BHTN tại công ty mới để làm căn cứ tính hưởng chế độ BHTN khi đủ điều kiện theo quy định.