Logo Cung Cấp
Lai Châu có tân Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Lai Châu có tân Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

1 tháng trước www.baogiaothong.vn

Ngày 1/12, UBND tỉnh Lai Châu đã công bố các quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt của các sở, ngành.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng trao quyết định các tân Giám đốc các sở, ngành.

Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu đã điều động và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Phương, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Quang Vinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Trì, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh

Ngoài ra, quyết định tiếp nhận ông Đèo Văn Thương, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nhận nhiệm vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở.

Thời hạn bổ nhiệm các tân giám đốc là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2020.

Minh Chuyên