Logo Cung Cấp
Xác minh 1 nhà kho có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh gas

Xác minh 1 nhà kho có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh gas

1 tháng trước baovephapluat.vn

Hôm nay, ngày 1/12, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, cho biết, thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Tổng Cục quản lý thị trường (Bộ Công thương), đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, kiểm tra theo đơn thư phản ánh nội dung một nhà kho tại Khu công nghiệp Phố Nối A được cho là có dấu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh gas.


Cụ thể, theo văn bản của Tổng Cục quản lý thị trường gửi Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, cho biết, Tổng Cục quản lý thị trường nhận được đơn phản ánh. Nội dung đơn phản ánh cho rằng 1 nhà kho nằm trong Khu công nghiệp Phố Nối A, Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh gas.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm (nếu có) và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tạo sự cạnh tranh bình đẳng của các doanh nghiệp, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vào cuộc thẩm tra, xác minh thông tin phản ánh, tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Khu vực nhà kho tại Khu công nghiệp Phố Nối A.

Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý thị trường cũng giao Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường cử cán bộ đôn đốc, giám sát và phối hợp triển khai thực hiện việc kiểm tra và xử lý theo quy định.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Tổng cục Quản lý thị trường (Cục Nghiệp vụ) theo quy định.

Ngày 1/12, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, cho biết, thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Tổng Cục quản lý thị trường (Bộ Công thương), đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, kiểm tra theo đơn thư phản ánh nội dung phát hiện một nhà kho tại Khu công nghiệp Phố Nối A được cho là có dấu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh gas.

Vị lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, khi đoàn đến kiểm tra, xác minh thì nhà kho đóng cửa. Trong 2 ngày 30/11 và 1/12, đoàn vẫn túc trực, phối hợp xác minh theo yêu cầu và sẽ có báo cáo kết quả về Tổng cục Quản lý thị trường theo quy định.

PV