Logo Cung Cấp
Dịch Covid-19 ở TP.HCM không nghiêm trọng như Đà Nẵng vì tìm được F0Dịch Covid-19 ở TP.HCM không nghiêm trọng như Đà Nẵng vì tìm được F0

Dịch Covid-19 ở TP.HCM không nghiêm trọng như Đà Nẵng vì tìm được F0Dịch Covid-19 ở TP.HCM không nghiêm trọng như Đà Nẵng vì tìm được F0

1 tháng trước zingnews.vn

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM, cho rằng việc tìm được F0 là yếu tố quan trọng để kiểm soát dịch Covid-19.Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM, cho rằng việc tìm được F0 là yếu tố quan trọng để kiểm soát dịch Covid-19.


Dịch Covid-19 ở TP.HCM không nghiêm trọng như Đà Nẵng vì tìm được F0 Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM, cho rằng việc tìm được F0 là yếu tố quan trọng để kiểm soát dịch Covid-19.

Zing Podcast Team

Biên tập: Bích Huệ Kỹ thuật: Quyên Lý - Lê Phát Đồ họa: Minh Hồng