Logo Cung Cấp
Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân

Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân

1 năm trước vietnamnet.vn

Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân là vào khi nào? Do vợ chồng quyết định hay ai quyết định?


Trường hợp nào chồng không có quyền yêu cầu ly hôn?

A.Vợ đang mang thai

B.Vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi

C.Cả hai đáp án trên

Đáp án: Theo Khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”

Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân là khi nào?

A.Khi vợ chồng không còn chung sống với nhau nữa

B.Khi vợ bế con về nhà mẹ vợ

C.Khi bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Đáp án: Theo Khoản 1 Điều 57 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật.”

Năm 2016, vợ chồng AB vay nợ chị H 100 triệu để làm nhà, đến nay chưa trả hết. Năm 2017, vợ chồng AB ly hôn, hỏi, nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng đối với chị H khi ly hôn có còn hiệu lực không?

A.Đương nhiên có hiệu lực

B.Hết hiệu lực

C.Có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

Đáp án: Theo Khoản 1 Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác".

Hôn nhân vợ chồng chấm dứt khi nào?

A.Khi vợ hoặc chồng chết

B.Khi có quyết định của Tòa tuyên bố vợ hoặc chồng đã chết

C.Cả 2 đáp án trên

Đáp án: Theo Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án.

Ai là đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên?

A.a. Anh, chị

B.Ông, bà

C.Cha, mẹ. Trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật.

Đáp án: Theo Khoản 1 Điều 73 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật.

PV