Logo Cung Cấp
Tinh gọn tổ chức

Tinh gọn tổ chức

1 năm trước baocantho.com.vn

Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tinh giản biên chế; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đến nay, việc thực hiện các nghị quyết này đạt những kết quả tích cực, các cơ quan, đơn vị đã ổn định tổ chức, biên chế đi vào hoạt động hiệu quả; những cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) dôi dư đã được sắp xếp công việc mới, an tâm công tác.


Đến nay, quận Bình Thủy đã tinh giản, cắt giảm 13 biên chế trong cơ quan khối Đảng - đoàn thể quận. Hiện nay, các cơ quan khối Đảng - đoàn thể quận chỉ còn 61 biên chế. Đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các CC và người lao động dôi dư khi tinh giản và cắt giảm nắm rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước, tiến hành làm thủ tục thôi việc. Có 8 CC khối Đảng - đoàn thể quận dôi dư, được bố trí về các phường công tác đều phấn khởi nhận nhiệm vụ mới. Các cơ quan, đơn vị sau khi tinh giản và cắt giảm đều phân công CB, CC phụ trách, đảm nhiệm công việc nhiều hơn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quận đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, bố trí kế toán MTTQ quận phục vụ chung cho các đoàn thể quận nên giảm được 4 kế toán các cơ quan.

Song song đó, quận Bình Thủy thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu, Trưởng Phòng Nội vụ quận, đến nay, các cơ quan, đơn vị trong quận đã giải quyết cho 15 CB, CC, VC nghỉ việc theo chính sách; cắt giảm 7 biên chế hành chính; cắt giảm 17 biên chế sự nghiệp công lập. Hiện nay, quận còn 86 biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, 66 biên chế trong các đơn vi sự nghiệp công lập. Có 5 VC của Trung tâm Văn hóa quận và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận dôi dư do cắt giảm, quận rà soát, thực hiện các thủ tục theo quy định chuyển về làm việc tại các phường Bình Thủy, Trà Nóc, An Thới và Long Tuyền. Chị Lê Kiều Anh, CC Văn phòng thống kê phường An Thới, nói: “Trước đây, tôi là VC của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận. Thực hiện tinh giản biên chế, tôi thuộc diện dôi dư và được quận chuyển về đây công tác. Qua gần 3 tháng về phường, tôi luôn phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ mới”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đến nay, quận đã sắp xếp CC phụ trách kế toán Phòng Nội vụ kiêm nhiệm phụ trách kế toán Phòng Tư pháp; CC phụ trách kế toán Văn phòng HĐND và UBND quận kiêm nhiệm phụ trách kế toán Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế; CC phụ trách kế toán Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm nhiệm phụ trách kế toán Phòng Tài nguyên và Môi trường. Quận sáp nhập Trường Tiểu học Trà Nóc 3 vào Trường Tiểu học Trà Nóc 2, sáp nhập Trường Tiểu học Long Hòa 3 vào Trường Tiểu học Long Hòa 1, sáp nhập Trường Tiểu học Thới An Đông 3 vào Trường Tiểu học Thới An Đông 2. Đồng thời, thành lập Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất quận trên cơ sở tiếp nhận Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất quận và hợp nhất với Ban Quản lý Dự án quận; sáp nhập Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế quận; thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh quận trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh quận và Thư viện quận; giải thể Đội Quản lý trật tự đô thị quận. Quận cũng đã cắt giảm 68 người hoạt động không chuyên trách ở các phường, khu vực theo Nghị quyết số 05-NQ/2018/HĐND thành phố. “Nhìn chung, sau tinh giản, cắt giảm biên chế và sáp nhập, các cơ quan, đơn vị đã ổn định tổ chức bộ máy; CB, CC, VC an tâm công tác, hoạt động có hiệu quả...”, đồng chí Nguyễn Thị Thu - Trưởng Phòng Nội vụ quận khẳng định.

Chị Lê Kiều Anh, công chức Văn phòng thống kê phường An Thới tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân.

Theo đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, thời gian tới, BTV Quận ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí, phân công CB, CC, VC theo vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục xây dựng đề án sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Cần Thơ. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị đúng quy định. Trong năm 2020, quận thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận; thực hiện thí điểm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND 3 phường: Trà Nóc, An Thới và Long Tuyền.

Bài, ảnh: ANH DŨNG