Logo Cung Cấp
Thừa Thiên - Huế: Thưởng Tết cao nhất 126 triệu đồng

Thừa Thiên - Huế: Thưởng Tết cao nhất 126 triệu đồng

1 năm trước nld.com.vn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đến nay đã có 91 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo thưởng Tết dương lịch và Tết nguyên đán 2020 cho người lao động.


Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm công nhân trong những ngày sắp Tết

Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất hơn 65 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Mức thưởng Tết nguyên đán bình quân từ 3,5 triệu đồng đến gần 9 triệu đồng/người. Tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, một doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất hơn 126 triệu đồng/người, thấp nhất hơn 3,2 triệu đồng.

Tin-ảnh: Q.Nhật