Logo Cung Cấp
Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị trực tuyến Chính phủ

Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị trực tuyến Chính phủ

1 năm trước vietnamnet.vn

Thủ tướng sáng nay chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng bí thư, Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo nhiều cơ quan TƯ tham dự hội nghị.


Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để nhìn lại những kết quả đã đạt được qua 1 năm công tác, đánh giá những kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để qua đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo nhiều cơ quan TƯ tham dự hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Theo VGP