Logo Cung Cấp
Thủ tướng: 'Có những con số 10 năm trước chúng ta không tưởng tượng được'

Thủ tướng: 'Có những con số 10 năm trước chúng ta không tưởng tượng được'

1 năm trước www.baogiaothong.vn

Vui mừng trước những thành quả năm 2019 của đất nước, Thủ tướng cho biết, đây là 'những con số 10 năm trước chúng ta không tưởng tượng được'.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra tại Hà Nội

Sáng nay (30/12), Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Hội nghị còn có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ thành quả 2019 có sự nỗ lực lớn của Chính phủ.

Theo Thủ tướng, quy mô nền kinh tế của chúng ta đã gấp 1,3 lần năm 2015. Nếu năm 2016 tăng trưởng 6,21% thì đến năm 2019 đạt 7,02%. Quy mô nền kinh tế đã đạt 266 tỷ USD. Thủ tướng cho rằng, khi quy mô kinh tế càng lớn, đạt được thêm 1 điểm % là rất khó.

"Năm 2019, Việt Nam duy trì được tăng trưởng nhanh, duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát dưới 3%, cán cân ngân sách thặng dư, tỷ giá ổn định, nợ công giảm còn 56% GDP, thu ngân sách vượt 8% Quốc hội giao, thặng dư gần 10 tỷ USD xuất khẩu, dự trữ ngoại hối 18 tỷ USD. Những con số gần như 10 năm trước chúng ta không thể tưởng tượng được”, Thủ tướng nói.

Hội nghị còn có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương

Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ không đánh đổi chất lượng tăng trưởng để lấy tốc độ tăng trưởng. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Chính phủ luôn nhất quán với thông điệp, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế, xác định công thức 3 trong 1 về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

"Rất nhiều địa phương thời gian qua đã lồng ghép 3 trụ cột. Thực tế cho thấy 3 mục tiêu này không loại trừ nhau mà củng cố cho nhau, hướng đến sự phát triển toàn diện của đất nước”, Thủ tướng nói.

Ngưỡng thu nhập trung bình cao đang ngay trước mắt chúng ta

Thủ tướng cho biết, dự báo đến năm 2045, dân số sẽ tăng thêm 18 triệu người nữa so vói hiện nay. Tổng số lao động gia nhập mới dự báo sẽ đạt khoảng 11 triệu người. Ngay trong năm 2020, Chính phủ phải giải quyết việc làm cho khoảng 1,1 triệu lao động. Từ nay đến năm 2025, số việc làm sẽ giải quyết cho khoảng 5,5 triệu người.

Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đã đạt khoảng 2.800 USD/năm. Nếu tính thêm GDP khu vực chưa quan sát được thì đã trên 3.000 USD/người/năm. Thủ tướng nhấn mạnh ngưỡng thu nhập trung bình cao trên thế giới đang là 3.996 USD/người/năm.

“Ngưỡng thu nhập trung bình cao ngay trước mắt chúng ta. Các năm tới đòi hỏi tăng trưởng cao như những năm vừa qua. Năm nào cũng muốn nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là: "Không ngủ quên trên bàn nguyệt quế”, Thủ tướng nói.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương là hội nghị được tổ chức hàng năm để nhìn lại kết quả kinh tế - xã hội năm qua và kế hoạch năm tới.

Sự kiện năm nay kéo dài trong 1,5 ngày sẽ nghe và thảo luận 12 nội dung như Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01); Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02)…

Chính phủ sẽ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện các báo cáo, đặc biệt là 2 dự thảo Nghị quyết 01 và 02 để Chính phủ ban hành và tập trung thực hiện ngay từ ngày đầu tiên của năm 2020 với quyết tâm triển khai thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Quốc hội giao năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.

Phùng Đô