Logo Cung Cấp
PVCFC xuất khẩu 75.000 tấn phân đạm sang khu vực Nam Á

PVCFC xuất khẩu 75.000 tấn phân đạm sang khu vực Nam Á

1 năm trước sggp.org.vn

2019 là năm đầu tiên Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) sản xuất 864.000 tấn phân đạm, về đích trước kế hoạch 36 ngày, nhờ duy trì sản xuất ở mức 110% công suất.


Về kinh doanh, có hơn 1 triệu tấn sản phẩm các loại được tiêu thụ; đạt doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận 339 tỷ đồng. PVCFC giữ vững 60% thị phần khu vực Tây Nam bộ, nâng dần thị phần ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên và từng bước tham gia thị trường quốc tế với việc xuất khẩu 75.000 tấn vào các nước thuộc khu vực Nam Á.

Theo PVCFC, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tiếp tục tăng 10% doanh thu so với 2019, lên gần 8.000 tỷ đồng, sản lượng kinh doanh hơn 1 triệu tấn phân bón và đưa vào vận hành Nhà máy NPK Cà Mau.

ĐĂNG LÃM