Logo Cung Cấp
Thanh tra chuyên ngành tại 8.574 đơn vị, truy thu hơn 190 tỷ đồng

Thanh tra chuyên ngành tại 8.574 đơn vị, truy thu hơn 190 tỷ đồng

1 năm trước thanhtra.com.vn

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 8.574 đơn vị, phát hiện hơn 62 nghìn lao động chưa được bảo đảm quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).


Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp (ảnh minh họa - baohiemxahoi.gov.vn)

Tính đến ngày 30/11/2019, BHXH Việt Nam đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 8.574 đơn vị. Phát hiện 29.050 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 127,4 tỷ đồng; 33.011 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 63,5 tỷ đồng; tổng số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 880,9 tỷ đồng.

Với việc cơ quan BHXH được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN (từ 01/01/2016) theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ; công tác thanh tra kiểm tra của ngành BHXH ngày càng được quan tâm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người thụ hưởng.

Theo các quy định hiện hành (Luật BHXH năm 2014, Nghị định số 01/2016/NĐ-CP), cơ quan BHXH lại chỉ có chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT, không có chức năng thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Do vậy, trong thời gian qua BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các tỉnh tăng cường phối hợp với Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trần Kiên