Logo Cung Cấp
Chữ và nghĩa

Chữ và nghĩa

1 năm trước vanhien.vn

Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc.


Ảnh minh họa. Khai bút đầu xuân. Nguồn: Internet

CHỮ & NGHĨA

Chữ nghĩa như ngọn lửa
Soi rọi những u mê
Chữ nghĩa như cơn bão
Giật mặt nạ phủ che
Chữ nghĩa như liều thuốc
Khiến đời phải hiện ra
Chữ nghĩa khắc vào đá
Về những điều đã qua
Khiến cho ai khẩu nghiệp
Phải phơi ruột ngoài da
Chuyện muôn đời vẫn thế
Người không lẫn với ma
Dù đầu rơi máu chảy
Chữ nghĩa còn bên ta
Còn vẹn nguyên tiếng khóc
Khi chào đời oa... oa...
Để cho bao phu chữ
Niềm tin chẳng phai nhòa
Giẫm lên bao xác chữ
Của những đứa gian tà
Chữ nghĩa mang hồn nước
Chữ nghĩa giữ đạo nhà
Ngàn đời sau còn nhớ
Chuyện rằng máu là hoa ...

H-T-N

Hà Tuấn Ngọc